Actueel

Ouders: maak eetomgeving gezonder voor kinderen

In opdracht van het Voedingscentrum heeft Flycatcher een onderzoek uitgevoerd over voedselvaardigheid onder ouders met kinderen van 8 tot 16 jaar. Uit de resultaten blijkt dat de meeste ouders het vooral als een taak voor zichzelf zien om hun kind voedselvaardig te maken.
lees meer »

Werken bij Flycatcher?!

Openstaande vacatures
Op dit moment zijn wij niet op zoek naar nieuw personeel.

Open sollicitatie
Wij staan altijd open voor aanstormend talent. Ben jij slim, energiek en enthousiast en denk je jouw competenties bij ons te kunnen inzetten?

Stuur je CV en motivatie, naar Anneke de Jongh (). We laten je altijd iets weten!

Wij zijn een Fair Data company

Trots zijn wij op het aan ons toegekende keurmerk MOA Fair Data. Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren.

Resultaten jaarlijkse consumentenonderzoek bekend

Ook dit jaar hebben weer ruim 2200 panelleden deelgenomen aan het onderzoek over Consumententrends in supermarkten dat wij jaarlijks in opdracht van Deloitte uitvoeren. Flycatcher voert dit onderzoek sinds 2008 uit voor Deloitte. Met het onderzoek brengt Deloitte ontwikkelingen in consumentengedrag in kaart, zodat hun klanten hier op in kunnen spelen.

Flycatcher is sponsor van het NPSO

Het NPSO wil iedereen in Nederland en Vlaanderen samenbrengen die zich bezig houdt met de methodologie van survey-onderzoek. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van surveys valt of staat namelijk met de wijze waarop onderzoeken worden uitgevoerd.

‘Design Thinking’ – een nieuwe methodologie voor klantgerichte innovatie

We leven in een complexe wereld die alsmaar sneller veranderd. Organisaties dienen daarom de effectiviteit en efficiëntie van hun huidige dienstverlening te evalueren en mogelijk nieuwe diensten te ontwikkelen om in te spelen op de veranderende markt. Onze samenwerkingspartner SSF (Service Science Factory) helpt om op zowel strategisch als operationeel niveau de benodigde veranderingen in gang te zetten.

Op naar de 9!

Twee keer per jaar voeren we een onderzoek uit onder opdrachtgevers. In het onderzoek van het afgelopen halfjaar krijgen we gemiddeld het rapportcijfer 8,5. We zijn erg blij met dit mooie cijfer en alle lovende opmerkingen, zoals:

“Flexibel, klantgericht, servicegericht, goede procescommunicatie/ projectmanagement, goede prijs/ kwaliteitverhouding, goed bereikbaar.”

Hartelijk dank aan alle opdrachtgevers die hun inbreng hebben gegeven!

NL Doet 2017

Ook dit jaar was Flycatcher weer als vrijwilliger in de weer voor NL Doet. Vorig jaar hebben wij wilgen gevlochten, dit jaar hebben wij onder begeleiding van CNME Natuurtuinen Jekerdal wilgen geknot en gesnoeid. Ter plekke kregen wij uitleg over het beheer van het Jekerdal en het hoe en waarom van de werkzaamheden. Tijdens de pauze stond zelfs iets lekkers voor ons klaar!

Op weg naar een rookvrije generatie

Roken en sport gaan niet samen. Dit vindt een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (89%). Zij vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten, volledig rookvrij moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Flycatcher in opdracht van de Alliantie Nederland Rookvrij. Eenzelfde percentage (89%) vindt dat sigaretten weggehouden moeten worden van kinderen.

Verzuim kan omlaag door hogere betrokkenheid en lagere werkdruk

Uit het jaarlijkse werkbelevingsonderzoek van Flycatcher blijkt dat het verzuim onder werkzame Nederlanders is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt overeen met het beeld van recent gepubliceerde cijfers van het CBS. De opvallendste uitkomst uit het onderzoek is dat verzuim direct wordt beïnvloed door betrokkenheid en werkdruk. Dit verzuim blijkt dus niet alleen afhankelijk van ziekte of gezondheidsproblemen.