Research: meten en verbeteren

Flycatcher bestrijkt een breed onderzoeksveld: van communicatieonderzoek tot tevredenheidsonderzoek. Onderzoek kan uitgevoerd worden onder iedere denkbare groep, zoals consumenten, medewerkers, studenten, bezoekers, burgers, klanten of patiënten.

Voor elke onderzoeksvraag zoeken wij naar de beste oplossing, zodat u de informatie krijgt waar u verder mee kunt: wij helpen u verder door vragen! We werken nationaal en internationaal, voor overheden, bedrijven, zorginstellingen, onderwijs, Goede Doelen, en nog veel meer.

Methoden van onderzoek

Door goed te luisteren, kritisch door te vragen en goed mee te denken komen we samen verder. Uw vraag bepaalt de methode en niet andersom. U kunt met al uw vragen bij ons terecht, geen vraag is te gek.

Voor het monitoren van trends en het meten van veranderingen in de tijd zetten we vaak online onderzoek in. Deze vorm leent zich ook uitstekend voor ad hoc onderzoek, waarbij snel resultaat gewenst is. Maar ook andere methoden zijn mogelijk, zoals schriftelijk en telefonisch onderzoek, klantenpanels en communicaties, kwalitatieve methoden (bijvoorbeeld interviews en focusgroepen) en social media research. Waar nodig nemen wij alle praktische werkzaamheden uit handen.

Organisaties die echt vooruit willen, sturen op werkbeleving!

Geïnspireerde en betrokken medewerkers zijn onmisbaar voor iedere organisatie: zonder hen immers geen goede dienstverlening of producten, laat staan innovaties. Ons gevalideerde werkbelevingsonderzoek geeft niet alleen inzicht in eventuele knelpunten en bedreigingen, maar laat ook zien waar het goed gaat en waar kansen voor verbetering liggen. Ons werkbelevingsonderzoek geeft concrete, overzichtelijke en praktische stuurinformatie waar u meteen mee aan de slag kunt.

Het werkbelevingsonderzoek is opgebouwd uit energiebronnen, stressoren en uitkomstmaten en bevat de belangrijkste onderdelen die samenhangen met de werkbeleving en de impact die zij hebben op tevredenheid en bevlogenheid. Onderdelen als werkdruk, communicatie, leiderschap, uitdaging en autonomie worden ook gemeten in het werkbelevingsonderzoek. Het is eenvoudig uit te breiden met aanvullende modules, zoals arbeidsvoorwaarden, ongewenst gedrag, emotionele belasting, productiviteit, verzuim of duurzame inzetbaarheid (WAI). Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, is het onderzoek altijd maatwerk zodat het aansluit bij de specifieke wensen en behoeften.

Klik hier voor onze werkbelevingsonderzoek-website.

Andere soorten Onderzoek

Voor iedere onderzoeksvraag bieden wij de beste oplossing. Onderzoek is altijd maatwerk, het moet aansluiten bij uw specifieke vraag. U kunt bij ons niet alleen terecht voor medewerkersonderzoek, maar ook voor o.a. klantonderzoek, gemeenteonderzoek, communicatieonderzoek, effectmetingen, merk- en imago-onderzoek, behoefteonderzoek, PR-onderzoek en sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Klantonderzoek (KTO)

Klantonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek geeft de inzichten die nodig zijn om bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te werven. Goed uitgevoerd onderzoek laat zien wat bestaande en potentiële klanten nu écht waarderen en belangrijk vinden. Door het onderzoek regelmatig te herhalen, kunt u zien of u nog op de goede weg zit en of het nodig is om bij te sturen. Lees hier een praktijkvoorbeeld van hoe KTO bijdraagt aan betere dienstverlening.

Er is een onmiskenbare invloed van het gedrag van medewerkers op de klantbeleving. Betrokken en geïnspireerde medewerkers stralen dit uit naar de buitenwereld, en dit heeft weer een positief effect op de beleving en waardering van uw product of dienst door anderen. Het is daarom sterk aan te raden ook regelmatig onderzoek onder uw medewerkers uit te laten voeren.

Waar staat je gemeente (WSJG)

WSJG is een initiatief van VNG Realisatie waarmee gemeenten hun prestaties kunnen vergelijken en verbeteren. Gemeenten hebben een uitgebreid takenpakket en dragen een brede verantwoordelijkheid. Het is dan ook logisch dat gemeenten zich afvragen of hun dienstverlening volstaat of dat verbeteringen mogelijk zijn. VNG Realisatie helpt gemeenten daarbij. Op de site waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten hun eigen prestaties vergelijken met andere gemeenten m.b.v.verschillende data (CBS, KLPD, burgeronderzoek, ondernemerspeilingen etc.). Een gemeente ontdekt zo niet alleen waar zij (verder) kan verbeteren maar ook welke collega-gemeente hierbij kan helpen.

Wij zijn door VNG Realisatie geselecteerd als een van de aanbieders voor de uitvoering van burger- en ondernemerspeilingen ten behoeve van WSJG. Zie ook waarstaatjegemeente.flycatcher.eu

Communicatieonderzoek

Onderzoek naar communicatie omvat al het onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het bedenken, ontwikkelen en evalueren van communicatiemateriaal. Het kan helpen om te bepalen welke boodschap het beste aanslaat en op welke manier de doelgroep het meest effectief bereikt kan worden. De toon, de informatie, het kanaal, de uitstraling en de boodschap moeten allemaal kloppen. Goed onderzoek geeft hier inzicht in en biedt u als afzender de kans onderscheidend te zijn.

Voor pretesten van uitingen maken we o.a. gebruik van onze unieke annotatietool. Voor marketing- en reclamebureaus hebben we de Quicker: het verantwoorde alternatief voor Quick&Dirty onderzoek: max. 5 vragen onder ons gecertificeerde consumentenpanel.

Imago / Branding onderzoek

Imago is het resultaat van indrukken, ervaringen, kennis, verwachtingen en gevoelens, factoren waar u niet altijd direct invloed op heeft. Het beeld dat de buitenwereld heeft kan wezenlijk verschillen van het imago dat u voor ogen heeft of wilt uitstralen.

Dit type onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van uw imago en legt mogelijke verschillen tussen het gewenste imago en het feitelijke imago bloot. Ook kunt u achterhalen of het imago dat uw medewerkers uitdragen overeenkomt met het gewenste imago. Onderzoek biedt concrete handvatten om de discrepanties aan te pakken en te zorgen dat u gezien wordt zoals u dat graag wilt.

Panelonderzoek

Bijzonder trots zijn we op ons Flycatcher panel: het betrouwbaarste panel van Nederland. Het is een van de eerste panels in Nederland met een ISO-certificering. Deze kwaliteitsnorm is belangrijk, het garandeert goed onderhoud en beheer van het panel en dit leidt tot betrouwbare resultaten.
Het Flycatcher panel kan ingezet worden voor landelijk representatief onderzoek en voor onderzoek onder subgroepen. Voor internationaal onderzoek werken wij in ESOMAR-verband samen met betrouwbare buitenlandse onderzoekspartners. Alle data worden met de grootst mogelijke zorg en discretie behandeld; alles blijft binnen de muren van Flycatcher en gegevens belanden nooit op servers van buitenlandse partijen.

Voor verschillende bedrijven, onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen, gemeenten en ziekenhuizen beheren en onderhouden we klantenpanels. Alle online panels worden uitsluitend gebruikt voor onderzoek en niet voor andere activiteiten zoals verkoop of direct marketing.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Wij zijn in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht. We werken zeer regelmatig samen met onderzoekers van universiteiten en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland om hen te ondersteunen bij hun onderzoek.

Wij zijn een praktijkgericht onderzoeksbureau, geen wetenschappelijk bureau. Maar al onze onderzoekers hebben een gedegen academische achtergrond. Met hun kennis en inzicht in onderzoeksdesigns en analysetechnieken fungeren zij als sparringpartner op het juiste niveau.

Door (een deel van) de uitvoering van het onderzoek aan ons over te laten, kunt u zich volledig concentreren op de inhoud.

> Lees meer over ons Academic Support Centre.