Over ons

Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht. We zijn uitgegroeid tot een middelgroot bureau met een jong en enthousiast team van onderzoekers en IT-ers. We houden de lijnen kort en de contacten persoonlijk. Dat werkt prettig voor u en voor ons. Al onze medewerkers hebben een hoge mate van betrokkenheid en focus op de lange termijn, die u ook als relatie nadrukkelijk ervaart.

Wij zijn lid van het Data & Insights Network (voorheen MOA) en van de wereldwijde branchevereniging van onderzoeksbureaus ESOMAR. Verder zijn we kennispartner van INK en VNG Realisatie en sponsoren wij de NPSO (Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek).

Flycatcher is in het bezit van een kwaliteitskeurmerk voor markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek (ISO 20252). Het keurmerk bevestigt dat de onderzoeksactiviteiten van Flycatcher, inclusief het Flycatcher panel, voldoen aan de ISO-kwaliteitseisen met betrekking tot onder andere vertrouwelijkheid van onderzoek, competenties en opleiding van de medewerkers, transparantie en richtlijnen voor alle aspecten van een onderzoekstraject (van projectplanning en vragenlijsten tot rapportage). Wij zijn tevens gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.

Kennismaken? Wij nodigen u uit voor een goede kop koffie in het mooie en gastvrije Maastricht.

Hier staan we voor

Onze missie is om organisaties te voorzien van betrouwbare informatie waarmee ze verder kunnen. Informatie op basis waarvan ze goede beslissingen kunnen nemen. Wij zien opdrachtgevers als onze partners met wie we meedenken om het beste resultaat te bereiken. Wij geloven dat we verder komen door goed te luisteren en kritisch door te vragen. Ons motto luidt dan ook: verder door vragen. En omdat geen enkele vraag hetzelfde is, is onze dienstverlening altijd maatwerk dat aansluit bij de specifieke wensen en eisen van de klant.

Verder geloven wij dat je als bureau moet blijven innoveren, stilstaan is geen optie. We kijken altijd of zaken anders, beter, slimmer of efficiënter kunnen.

Hier werken we voor

Flycatcher werkt voor grote en kleine opdrachtgevers, nationaal en internationaal. Van profit tot non-profit, van bedrijfsleven en media tot overheidsinstellingen en wetenschappelijke instituten, iedereen kan bij ons terecht. De variëteit aan opdrachtgevers houdt ons scherp en bij de les.


Privacybescherming en informatiebeveiliging

Wij hanteren hoge normen als het gaat om de bescherming van privacy. Wij garanderen anonimiteit en gaan strikt vertrouwelijk met gegevens om. Wij onderschrijven de Integriteitscode van de MOA en hanteren de 10 regels uit de Fair Data Privacy Code.

Wij hebben onze werkzaamheden tevens vastgelegd in strenge procedures conform ISO 27001. Deze internationaal erkende ISO norm is het kwaliteitskeurmerk voor informatiebeveiliging. Flycatcher maakt bijvoorbeeld gebruik van “secure server”-technologie (SSL-encryptie). Dit betekent dat al het dataverkeer versleuteld wordt.

Onze kernwaarden

Snelheid en flexibiliteit vinden we belangrijk. We reageren snel op vragen en stellen ons flexibel op. U moet de informatie en ondersteuning krijgen die u nodig heeft. Geen standaardoplossing, maar de beste oplossing.

Kwaliteit zien wij als het voortdurende streven om de verwachtingen te overtreffen. We zijn open en transparant over wat we doen en hoe we dat doen. We conformeren ons aan ISO- kwaliteitseisen, om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook geborgd wordt in de organisatie.

De betrouwbaarheid geldt zowel voor de opdrachtgevers als voor de respondenten. We hanteren hoge normen als het gaat om de bescherming van de privacy. Betrouwbaarheid impliceert ook het aanleveren van valide onderzoeksresultaten en het nakomen van gemaakte afspraken.

Samen sta je sterker

Omdat je nooit alles alleen kunt doen, werken wij graag samen met anderen. Samen sta je immers sterker.

Door verbinding van kennis kunnen we nieuwe dingen ontwikkelen en onze opdrachtgevers nog beter van dienst zijn. Zo werken we niet alleen regelmatig samen met andere onderzoeksbureaus en -instituten in binnen- en buitenland maar ook met bijvoorbeeld:

SSF helpt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve dienstverleningsconcepten waarmee zij zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Wij zijn hun onderzoekspartner.

lees meer »
Voor organisaties die n.a.v. werkbelevingsonderzoek verandertrajecten in gang willen zetten en daar vergaand advies en begeleiding bij nodig hebben. Daarnaast voeren wij voor hen diverse digitale scans uit.

lees meer »
Dit Nederlands-Vlaamse platform maakt zich sterk voor kennisdeling over en ontwikkeling van goed survey-onderzoek. Wij maken deel uit van de kerngroep en sponsoren het platform.

lees meer »
Internationaal opererend bedrijf actief in facility services, publieke sector en de gezondheidszorg. Het bedrijf wil "Betekenisvol werk" bieden aan alle 35.000 medewerkers. Samen hebben wij een instrument ontwikkeld om dit begrip ook meetbaar te maken.

lees meer »
Samen ontwikkelen we diverse digitale scans zoals de INK kwaliteitsscan, de scan Service Excellence en de scan Keten- en partnersamenwerking binnen de aandachtsgebieden van het INK/EFQM-managementmodel. Flycatcher bewaakt de inhoudelijke en methodologische kwaliteit en verzorgt de technische ondersteuning en rapportages.

lees meer »
Erkende internationale kwaliteitsmeting op het gebied van de zorg. Wij zijn betrokken bij de continue doorontwikkeling en verzorgen de internationale dataverzameling en meertalige digitale dashboards.

lees meer »
Facilitair adviesbureau op het gebied van o.a. schoonmaak, beveiliging en huisvesting. Voor hen ontwikkelen we diverse kwaliteitsonderzoeken en dashboards

lees meer »
Biedt een vergelijkingsplatform voor Nederlandse gemeenten. Wij zijn gecertificeerd partner en tevens aanbieder van burger- en klantonderzoeken t.b.v. waarstaatjegemeente.nl

lees meer »
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor ons milieubewust handelen, een goede werkgever zijn voor al onze werknemers en betrokken zijn bij maatschappelijke en culturele organisaties.

Flycatcher is in het bezit van de milieunorm ISO 14001. Dit betekent dat we o.a. reizen met het OV stimuleren, zoveel mogelijk duurzaam inkopen en al ons afval scheiden.

Omdat we beseffen dat we alleen een van de beste onderzoeksbureaus kunnen zijn door onze enthousiaste en betrokken teamleden, streven we voortdurend naar een prettig en gezond werkklimaat.

Voor maatschappelijke en culturele organisaties voeren we regelmatig kosteloos en belangeloos onderzoek uit. Zo hebben we ons ingezet voor o.a. War Child, SIRE, Mama Cash en Natuur & Milieu. Verder steunen we ook regelmatig een aantal lokale maatschappelijke en culturele initiatieven.

En er is meer:

Het orkest heeft de ambitie om klassieke muziek toegankelijk te maken voor iedereen en wil een breder en gevarieerder publiek aantrekken. Wij ondersteunen het orkest als hoofdsponsor met diverse onderzoeken op het gebied van naamsbekendheid, imago, werkbeleving en nog veel meer.

lees meer »
Eeko is dé partner voor inzameling van printercartridges en mobiele telefoons in Nederland. Deze zijn namelijk geld waard; voor alle bruikbare items ontvangt een van de vele goede doelen een vergoeding. Door deze producten een tweede leven te schenken, leveren we samen een bijdrage aan een beter leefmilieu en steunen wij een goed doel.

lees meer »
Jaarlijks steken alle Flycatchers de handen uit de mouwen tijdens NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, een initiatief van het Oranjefonds. Het liefst doen we dat ergens in de buitenlucht. We hebben o.a. dierenkijkhutten gebouwd, wilgen geknot en land omgespit voor een groentetuin.

lees meer »
Samenwerkingspartners sinds 2015. Wij steunen door te doen waar we goed in zijn: onderzoek uitvoeren. We hebben meerdere speciale acties op touw gezet en hiermee mooie bedragen kunnen overmaken aan War Child.

lees meer »
Sinds 2019 zijn wij samenwerkingspartners. Flycatcher draagt Matchis een warm hart toe en voert met regelmaat onderzoeken uit voor Matchis bijvoorbeeld over hoe meer mensen aandacht krijgen voor stamceldonatie.

lees meer »
Flycatcher steunt de goede doelen War Child en Matchis. Onze panelleden ontvangen punten door deelname aan onze onderzoeken. Deze punten kunnen op ieder moment gedoneerd worden aan de goede doelen. Zo draagt niet alleen Flycatcher een steentje bij maar ook onze panelleden.

lees meer »