Academic Support: ondersteuning bij onderzoek

Ons Academic Support Centre helpt andere onderzoekers met de uitvoering van onderzoek. Het kan gaan om de uitvoering van het gehele onderzoekstraject of om delen hiervan. Iedereen kan van onze dienstverlening gebruik maken, PhD-studenten, academische onderzoekers en bedrijfsonderzoekers.

Onderzoeksopzet

Wij denken graag met u mee over de opzet van een onderzoek. U kunt hierbij denken aan advies over de wijze van benadering van de respondenten, de wijze van dataverzameling (bijv. online of face-to-face), het gebruik van een controlegroep, het toepassen van verschillende scenario’s in vragenlijsten, etc.

Vragenlijst advies, review en pretest

U kunt uw vragenlijst aan onze onderzoekers voorleggen voor een expert review. Iedereen heeft een academische achtergrond en ruime ervaring met het opstellen en reviewen van vragenlijsten. Ook kunnen wij uw vragenlijst pretesten onder een kleine groep respondenten die qua kenmerken vergelijkbaar is met uw doelgroep.

Steekproef

Flycatcher kan adviseren over de benodigde steekproefomvang en de daarmee samenhangende betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens die u verzamelt. Ook kunnen wij helpen bij het bepalen van de representativiteit van uw steekproef of bij het opstellen van weegfactoren.

Online vragenlijst

In het geval van online onderzoek maken wij gebruik van unieke geavanceerde software. Deze software biedt veel flexibiliteit en mogelijkheden voor maatwerk, bijv. op het gebied van vraagtypes, experimentele interventies, verschillende condities (experimentele en controlegroepen), randomisering en longitudinale metingen.

Respondenten

Wij beschikken over een eigen ISO-gecertificeerd online panel, het Flycatcher Panel, dat gebruikt kan worden voor landelijk representatief onderzoek en voor onderzoeken onder subgroepen. Voor internationaal onderzoek werken wij in ESOMAR-verband samen met betrouwbare buitenlandse onderzoekspartners.
Online vragenlijsten kunnen ook beschikbaar gemaakt worden voor andere benaderingswijzen of onder andere groepen, zoals plaatsing op een website of verspreiding per brief met een link.

Resultaten

Indien wij het veldwerk uitvoeren wordt de data na afloop van de veldwerkperiode goed door ons gecontroleerd en verwerkt. Resultaten worden aangeleverd in een SPSS-databestand of een ander bestandsformat. Wij leveren hier ook altijd een onderzoeksverantwoording bij met gegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor publicaties.

Analyses

Onze onderzoekers hebben veel ervaring met verschillende statistische technieken en het toepassen hiervan in SPSS. Wij kunnen samen met u een analyseplan opstellen. Ook voor het uitvoeren van de analyses of de interpretatie van de output kunt u bij ons terecht.

Syntax

Moet u vaak dezelfde handelingen in SPSS uitvoeren? Wij helpen bij het opstellen van een syntax of macro waarmee u gemakkelijk bewerkingen en analyses kunt herhalen of op andere bestanden kunt toepassen. Tevens kunnen wij nieuwe dialoogvensters in SPSS programmeren waarmee u met een druk op de knop uw syntax kunt uitvoeren en eenvoudig uw variabelen kunt specificeren.