Werkend Nederland nog altijd het minst positief over werkdruk

Uit ons jaarlijks terugkerend onderzoek blijkt dat goede communicatie het meest bijdraagt aan tevreden medewerkers.

De werkdruk is de afgelopen jaren toegenomen: medewerkers maken zich meer zorgen over achterstanden in het werk, denken vaker bij het wakker worden meteen aan het werk dat nog gedaan moet worden en hebben vaker een opgejaagd gevoel tijdens het werk, blijkt uit het jaarlijks werkbelevingsonderzoek dat Flycatcher sinds 2012 uitvoert. De werkdruk wordt net als vorig jaar het hoogst ervaren in de sector onderwijs, meer specifiek blijkt dat docenten in het primair en speciaal onderwijs de hoogste werkdruk ervaren.

Al jaren lang ervaart onderwijspersoneel een hoge werkdruk. TNO- en VUmc-onderzoeker Roos Schelvis (2017) raadt in haar proefschrift ‘Verminderen van werkstress bij docenten’ daarom aan werkdruk te verminderen door de stressoren in het werk bij de bron aan te pakken én dit samen met de collega’s te doen, bijvoorbeeld door taakeisen te verlagen, door kleinere klassen, minder nakijkwerk of administratieve verplichtingen.

Gemiddelde werkdrukscores per sector.

Gemiddelde werkdrukscores per sector. Schaal van 0 tot 100 waarbij geldt hoe hoger de score, hoe minder werkdruk.

Communicatie belangrijkste voorwaarde voor hoge werktevredenheid, werkdruk niet Uit het onderzoek van Flycatcher blijkt dat niet werkdruk, maar andere thema’s een grotere bijdrage leveren aan de algemene werktevredenheid. Zo is communicatie de belangrijkste voorwaarde voor tevreden medewerkers, ook in de zorg en in het onderwijs. In deze sectoren blijkt werkdruk echter wel meer samen te hangen met de werktevredenheid dan in andere sectoren.

Om de interne communicatie te verbeteren moeten medewerkers minder het gevoel krijgen dat informatie onterecht voor hen wordt achtergehouden. Daarnaast moeten medewerkers voldoende geïnformeerd worden over de doelstelling en koers van de organisatie. Drie andere tips om de communicatie van ‘bovenaf’ te verbeteren:
Tip 1: Informeer medewerkers over belangrijke dingen die spelen in de organisatie.
Tip 2: Informeer tijdig en laat informatie niet uit het niets komen.
Tip 3: Wees duidelijk over de verwachtingen die de organisatie heeft.

Overigens gaat communicatie volgens Tinka Van Vuuren, Bijzonder Hoogleraar Open Universiteit Nederland, niet alleen over het informeren van boven naar beneden, maar staat communicatie ook voor luisteren en het gesprek met elkaar hebben over belangrijke zaken. Daarnaast is het volgens Van Vuuren erg opvallend dat werkdruk slechts voor een heel klein deel samenhangt met werktevredenheid en dat andere zaken dus belangrijker zijn.

“Werkdruk hoeft niet een belemmerende taakeis te zijn, maar kan ook als een taakeis die uitdaging biedt gezien worden: omdat je goed bent in de dingen doen, heb je het misschien ook wel druk en geniet je daarvan.” – aldus Van Vuuren.

Ondanks dat de werkdruk minder invloed heeft op de tevredenheid, moet deze niet continu te hoog zijn. Zo bleek uit eerder onderzoek van Flycatcher dat medewerkers met een hoge werkdruk vaker overwegen om een andere baan te zoeken en melden zich vaker ziek vanwege gezondheidsproblemen.