Flycatcher behaalt ISO 27001 informatiebeveiliging

Onderzoeksbureau Flycatcher is op 22 februari 2018 officieel gecertificeerd voor ISO 27001. Deze internationaal erkende ISO norm is geheel gericht op de beveiliging van informatie en data. Het borgt de kwaliteit van de beveiliging en is een uitstekend instrument om de beveiliging te beheren en voortdurend te verbeteren.

Voorkomen dat gegevens in handen van onbevoegden komen
Anneke de Jongh, algemeen directeur: “Informatie en data vormen de kern van de bedrijfsactiviteiten van onderzoeksbureaus als Flycatcher. Dagelijks hebben wij te maken met informatie en data uit verschillende bronnen. Wij hebben de plicht om zorgvuldig met gegevens om te gaan en te voorkomen dat gevoelige informatie die schadend kan zijn voor een persoon of organisatie in handen komt van onbevoegde personen of organisaties.”
Alle bedrijfsgegevens en de aan Flycatcher ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens van klanten en mensen die meedoen aan onderzoek moeten zorgvuldig behandeld worden. De norm is een uitstekend borgingsinstrument om de beveiliging te beheren en voortdurend te verbeteren.

Informatiebeveiliging verdient continue aandacht
Ruim een jaar geleden is Flycatcher gestart met de voorbereidingen voor het behalen van de ISO 27001-norm. Na een uitgebreide risico-analyse en diverse interne audits is het bureau op 22 februari officieel gecertificeerd. “Het was een boeiend en belangrijk proces”, licht Pim Keulers, IB-functionaris, toe: “Informatiebeveiliging is belangrijker dan ooit. Het verdient continue aandacht en stopt niet bij het behalen van de certificering. Alle medewerkers zijn zich bewust van het belang van beveiliging en passen de principes toe in hun dagelijks werk. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt ook altijd via de opgestelde kwaliteitsstandaarden gewerkt.”

Vierde ISO-certificaat
Flycatcher is bijzonder trots op het behalen van het ISO 27001 certificaat. Het bureau is nu in het bezit van vier ISO-certificaten. Eerder behaalde het al de ISO 20252 norm voor markt-, opinie-, en sociaalwetenschappelijk onderzoek. Opdrachten die door ISO 20252 gecertificeerde bureaus worden uitgevoerd voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen.
ISO 26362 geldt voor het Flycatcher panel, en garandeert de opdrachtgever dat onderzoek onder het panel op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau wordt uitgevoerd.
Ten slotte voldoet Flycatcher aan de milieunorm ISO 14001, dat deel uitmaakt van het MVO-beleid van het bureau.