Flycatcher is sponsor van het NPSO

Het NPSO wil iedereen in Nederland en Vlaanderen samenbrengen die zich bezig houdt met de methodologie van survey-onderzoek. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van surveys valt of staat namelijk met de wijze waarop onderzoeken worden uitgevoerd.

Het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) is een netwerkorganisatie met deelnemers vanuit de overheid, universiteit en het bedrijfsleven.
Het NPSO wil iedereen in Nederland en Vlaanderen samenbrengen die zich bezig houdt met de methodologie van survey-onderzoek. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van surveys valt of staat namelijk met de wijze waarop onderzoeken worden uitgevoerd.

Een aantal keer per jaar organiseert het NPSO bijeenkomsten over specifieke onderwerpen. Meer informatie over het NSPO en de bijeenkomsten is te vinden op de website van het NPSO: https://www.npso.net/