‘Design Thinking’ – een nieuwe methodologie voor klantgerichte innovatie

We leven in een complexe wereld die alsmaar sneller veranderd. Organisaties dienen daarom de effectiviteit en efficiëntie van hun huidige dienstverlening te evalueren en mogelijk nieuwe diensten te ontwikkelen om in te spelen op de veranderende markt. Onze samenwerkingspartner SSF (Service Science Factory) helpt om op zowel strategisch als operationeel niveau de benodigde veranderingen in gang te zetten.

Het startpunt van Design gedreven innovatie is altijd de eindgebruiker en de wenselijkheid van een bepaalde innovatie. Daarnaast is het belangrijk om gebruik te maken van de technische mogelijkheden (maakbaarheid) en hieraan een kloppende business case (haalbaarheid) te koppelen. ‘Design Thinking’ wordt daarom gezien als een holistische aanpak voor innovatie waar er altijd een balans dient te worden gevonden tussen deze drie elementen.

Dit vraagt om een interdisciplinaire aanpak waarin verschillende domeinkennis wordt gecombineerd in een innovatieteam. Vervolgens wordt het onderzoekend, creatief en visualiserend vermogen van dit innovatieteam gestimuleerd om op een efficiënte en effectieve manier nieuwe concepten te ontwikkelen. Het resultaat zijn breed gedragen innovaties die inspelen op de kansen en uitdagingen van vandaag en morgen en uiteindelijk de eindgebruiker tevreden stellen.

Neem een kijkje op de website van SSF: www.servicesciencefactory.com of het filmpje hieronder om meer te weten te komen.