Experiment nieuwe website HPV-inenting succesvol!

In 2015 hebben wij in opdracht van TNO een onderzoek uitgevoerd onder moeders met een dochter die in dat jaar een oproep zou krijgen voor de HPV-inenting.

HPV
De HPV-inenting is een inenting tegen baarmoederhalskanker. Sinds 2010 worden jaarlijks alle 12-jarige meisjes uitgenodigd om zich te vaccineren tegen het Human Papilloma Virus (HPV), een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. De vaccinatiegraad is echter laag (ongeveer 61%).

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was om de vaccinatiegraad te verhogen en een interventie (in dit geval een informatieve website) te ontwikkelen om moeders te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze over de HPV-vaccinatie van hun dochter.

Interactieve website voor moeders
Voorafgaand aan het online onderzoek heeft TNO een vooronderzoek gedaan. Hierbij is ontdekt dat moeders de belangrijkste rol spelen in de beslissing over de HPV-inenting van hun dochter. Zij zijn daarom als doelgroep gekozen voor de interventie en het verdere onderzoek. Verder kwam naar voren dat moeders behoefte hebben aan persoonlijke, interactieve voorlichting over de HPV-inenting. Daarom is gekozen voor een interventie in de vorm van een interactieve website met advies op maat. Het advies op de website werd gegeven door twee virtuele assistenten.

Het experiment
Het online onderzoek bestond uit 2 vragenlijsten. In de periode tussen het invullen van de twee vragenlijsten heeft de helft van de moeders de nieuwe website gezien (naast het bestaande communicatiemateriaal) en de andere helft alleen het bestaande communicatiemateriaal. Het bestaande communicatiemateriaal werd verstrekt via de reguliere voorlichting van het vaccinatieprogramma. In de tweede vragenlijst werd het communicatiemateriaal geƫvalueerd en werd opnieuw de mening van de moeders ten aanzien van de HPV-inenting gepeild. Aanvullend is van alle dochters de daadwerkelijke vaccinatiestatus bij Praeventis opgevraagd (uiteraard met toestemming van de moeders).

Resultaten
Uit het onderzoek bleek dat de nieuwe website bijdroeg aan een meer geĆÆnformeerde keuze, minder twijfel over de keuze en een positievere mening over de vaccinatie. Moeders vonden de website interessant, informatief en nuttig.

Vervolg
Inmiddels heeft TNO met het RIVM afgesproken dat de ontwikkelde website vanaf 2018 ingezet zal worden in de reguliere communicatie over de HPV-inenting.