De miskende potentie van de QR code?

QR codes lijken in Nederland een stille dood te sterven. Via de Adformatie groep werd begin dit jaar gemeld dat ondeskundig gebruik van de vierkante blokjes tot financiële en imagoschade kan leiden. De opgelopen schade door mislukte campagnes loopt naar schatting in de miljoenen euro’s en het gebruik van QR codes voor marketingdoeleinden neemt stilaan af. En dat terwijl Nederland er juist nu klaar voor lijkt. Ruim drie kwart van de Nederlandse bevolking heeft een smartphone en uit recent representatief onderzoek van onderzoeksbureau Flycatcher blijkt dat inmiddels drie kwart van de Nederlanders weet hoe een QR code werkt.

Flycatcher deed in 2012 ook al onderzoek naar QR codes, toen scande ruim een derde (37%) van de Nederlanders wel eens een QR code. Inmiddels is het percentage opgelopen tot 50%. Hieruit blijkt dat het gebruik van QR codes bij de Nederlandse consument nog steeds toeneemt en lijkt er potentie om een groot gedeelte van de Nederlandse markt te bereiken middels QR technologie.
Die potentie is het grootst onder jongeren. Binnen deze groep is vrijwel iedereen (95%) in het bezit van een smartphone en weet ruim 90% hoe een QR code werkt. Zij moeten echter wel nog verleid worden om de code ook daadwerkelijk te scannen, want het onderzoek laat zien dat het percentage dat wel eens een QR code scant significant lager ligt onder jongeren (ruim 40%) dan onder ouderen (bijna 55%). Deskundige inzet van QR codes verdient dus aandacht.

Een kans voor de Nederlandse marketing- en communicatiesector, dat misschien voor inspiratie terecht kan bij de roots van de QR code. In Azië is de code namelijk wel erg populair (de QR code komt oorspronkelijk uit Japan), zowel bij marketeers als bij consumenten. Bij ruim de helft van bedrijven in de Chinese detailhandel vormt QR technologie onderdeel van hun marketingstrategie. Daarnaast is digitaal betalen via QR codes in opkomt in Aziatische landen en is het scannen van QR codes een standaard functionaliteit van de apps van vrijwel alle grote Aziatische sociale media netwerken.

Miskende potentie of niet, in Nederland lijken de pijlen inmiddels gericht op de Near Field Communication-chip, oftewel de NFC-tag. De nieuwere smartphones beschikken inmiddels over NFC-lezers, wat de NFC-tag gemakkelijk in gebruik maakt (voor het scannen van een QR code moet een app geïnstalleerd worden). Onderzoeksbureau Flycatcher experimenteert momenteel met de NFC-technologie door deze naast QR codes te gebruiken bij onderzoeken op locatie, op deze manier kan het succes van beide methodes in de toekomst met elkaar vergeleken worden. May the best code win!