Verkeerd begrepen eetnormen

De huidige voedselomgeving communiceert de sociale norm dat het normaal is om grote hoeveelheden ongezond en niet-duurzaam voedsel te consumeren. Het is echter onbekend of mensen deze norm onderschrijven omdat ze het ermee eens zijn, of omdat ze de mate waarin andere mensen het met deze norm eens zijn, overschatten - een fenomeen dat wordt aangeduid als 'pluralistische onwetendheid'.

In opdracht van de Universiteit Utrecht heeft Flycatcher een onderzoek uitgezet onder het Flycatcher panel waarin de aanwezigheid van pluralistische onwetendheid over eetgedrag in Nederlandse buurten is onderzocht. De Universiteit Utrecht onderzocht hoe deelnemers hun eigen percepties op het gebied van gezond eten vergelijken met de percepties van anderen op dit gebied. Ook wilden de onderzoekers pluralistische onwetendheid beter beoordelen door meerdere dimensies te vergelijken, waaronder hoe deelnemers zichzelf en anderen zagen op het gebied van belang, frequentie, normaliteit en intenties om gezond en duurzaam voedsel te consumeren.

De resultaten laten zien dat deelnemers zichzelf als gezondere en duurzamere eters beschouwen dan andere mensen. Ze vonden echter niet dat andere mensen ongezond of niet-duurzaam eten. De deelnemers hebben zelf weinig intenties om gezonder of duurzamer te eten en geloven dat anderen vergelijkbare lage intenties hebben.

Er blijkt een verschil te bestaan tussen de perceptie van zichzelf en anderen ten aanzien van gezonde en duurzame eetnormen, wat kan duiden op pluralistische onwetendheid. Het is echter onduidelijk of deze verschillen ook daadwerkelijk het gedrag beïnvloeden, aangezien mensen zichzelf als gezondere en duurzamere consumenten beschouwen die hun normen wellicht niet aanpassen aan de perceptie van anderen.

Wilt u meer lezen over het onderzoek, dan kunt u hier de publicatie inzien.