Zelfscan en data analyse protocol voor mkb-accountant

Digitalisering verandert de werkprocessen van accountantskantoren ingrijpend. Grote accountantskantoren hebben deze digitalisering omarmd, maar de snelheid waarmee en mate waarin mkb-accountantskantoren zich aanpassen is verschillend.

Over het algemeen beschikken mkb-accountantskantoren over minder mindelen, massa en menskracht bij het doorvoeren van de digitalisering. Toch is het belangrijk voor mkb-accountantskantoren om zich aan te passen. Daarom hebben onderzoekers van Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht de afgelopen 2,5 jaar onderzocht hoe de mkb-accountant digitalisering, ICT en data-analyses kan inzetten in zijn beroepspraktijk met als doel de dienstverlening aan klanten te verbeteren en de eigen bedrijfsvoering en werkprocessen efficiƫnter te maken.

In het project zijn, in samenwerking met Flycatcher, twee openbaar toegankelijke tools ontwikkeld die de mkb-accountant ondersteunen in het digitaliseringsproces en het uitvoeren van data analyses: een Zelfscan en een Data Analyse Protocol (DAP).

In de ontwikkelde Zelfscan (een vragenlijst) wordt het bestaande en gewenste gebruik van digitalisering en automatisering door de mkb-accountant geĆÆnventariseerd. Na het invullen van deze zelfscan door de mkb-accountant ontvangt de accountant per e-mail een automatisch gegenereerd zelfscanrapport dat inzicht verschaft in de eigen digitale positie ten opzichte van een realtime benchmark van accountantskantoren en daarmee hoe de eigen positie verbeterd kan worden.

De tweede ontwikkelde tool is een Data Analyse Protocol, beschikbaar gesteld via een webpagina, die inzicht geeft in vragen die bij mkb-ondernemers kunnen leven en waarbij de accountant kan helpen. De digitalisering biedt de accountant namelijk mogelijkheden om mkb-ondernemers op basis van data nog beter te adviseren.

Flycatcher is als samenwerkingspartner betrokken bij het project. De Zelfscan, het geautomatiseerde zelfscanrapport en het DAP worden gehost door Flycatcher en Flycatcher draagt ook zorgt voor het (technisch) functioneren hiervan. Bij beide producten heeft Flycatcher ook advies gegeven over de weergave en inhoud van de terugkoppeling / webpagina.