Het ideale zorgportaal

Steeds meer zorgorganisaties bieden online zorgdiensten aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het online inplannen van afspraken, het inzien van het medisch dossier, het aanvragen van een eConsult of met zelfmanagementtools aan de slag gaan

Zo kunnen patiënten van het Maastricht UMC+ via het MijnMUMC+ portaal een deel van hun medische gegevens, uitslagen van onderzoeken en de correspondentie van medische specialisten naar de huisarts inzien.

Maar wat zijn de ideeën, wensen en behoeften van de eindgebruikers voor hun ideale patiënten portaal? Flycatcher heeft voor het Maastricht UMC+ in kaart gebracht hoe patiënten en huidige gebruikers het portaal beoordelen en welke wensen en behoeften er zijn. Wat gaat goed of spreekt aan, en wat kan beter?

Aanpak
Het onderzoek bestond uit meerdere onderdelen, waaronder een focusgroep en het uitzetten van een online vragenlijst.

Voor het in kaart brengen van de wensen en behoeften van patiënten met betrekking tot het portaal is een nieuwsbrief verstuurd aan patiënten van het MUMC+ patiënt panel. Hen is gevraagd deel te nemen aan een door het Maastricht UMC+ georganiseerde focusgroep. Flycatcher heeft voor deze groep leden geworven.

Vervolgens is in onderling overleg tussen Flycatcher en het Maastricht UMC+ een vragenlijst opgesteld. De online vragenlijst is onder leden van het MUMC+ patiënten panel verstuurd. Ook is een generieke link naar de online vragenlijst, zowel in het Nederlands als Engels, beschikbaar gesteld. Uniek is dat deze link, door middel van het gebruik van QR-codes op posters en flyers verspreid is in het ziekenhuis en in de universiteit van Maastricht FHML.

Inzichten en resultaten
In totaal hebben 488 (potentiële) patiënten van het Maastricht UMC+ deelgenomen aan dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn aangeleverd en het Maastricht UMC+ heeft zelf, naar aanleiding van de aangeleverde data, analyses uitgevoerd en een advies geformuleerd.

De aanpak van Flycatcher is gericht op het in kaart brengen van concrete aandachtspunten voor verbetering van het patiënten portaal MijnMUMC+. De informatie van het onderzoek wordt gebruikt om een advies op te stellen voor de toekomst van het portaal en de doorontwikkeling daarvan, dit om het portaal nog beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruiker, en het portaal zo gebruiksvriendelijk te maken.

Voor iedere onderzoeksvraag bieden wij de beste oplossing. Onderzoek is altijd maatwerk, het moet aansluiten op een specifieke vraag. Uiteraard lichten wij maatwerkmogelijkheden graag toe in een vrijblijvend gesprek, neem daarvoor contact met ons op via 043-3262992 of info@flycatcher.nl.