ISO 27001 verlengd: het belang van informatiebeveiliging en kwaliteit bij Flycatcher

Eind 2021 / begin 2022 onderwierp Toetsingsbureau KCC Flycatcher aan een 2-daagse externe audit in het kader van de ISO-norm voor informatiebeveiliging. En met een mooie uitkomst: onze ISO 27001 certificering is voor 3 jaar verlengd!

In 2018 behaalden we als een van de eerste onderzoeksbureaus in Nederland de certificering voor deze internationaal erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Flycatcher vindt dataveiligheid van cruciaal belang voor een goede dienstverlening. Directeur Pleun Aardening: “Informatiebeveiliging en kwaliteit zien wij als het voortdurende streven om verwachtingen te overtreffen. We zijn open en transparant over wat we doen en hoe we dat doen.”

ISO 27001 is een norm die in het geheel gericht is op de beveiliging van bedrijfsgegevens en de ter beschikking gestelde (vertrouwelijke) gegevens door klanten, opdrachtgevers en respondenten. ISO 27001 beschrijft de eisen en richtlijnen rondom het opzetten, implementeren, gebruik, monitoren, evalueren en verbeteren van een gedocumenteerd veiligheidssysteem, het Information Security Management System (ISMS).

Aardening: “We conformeren ons aan ISO‐ kwaliteits- en beveiligingseisen om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook geborgd wordt in de organisatie bij onze medewerkers. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van het beleid en de procedures en deze ook daadwerkelijk volgen en hanteren. Met onze ISO 27001 certificering tonen we aan dat gegevens van onze opdrachtgevers en respondenten bij ons in veilige handen zijn en dat informatiebeveiliging bij ons procesmatig is ingericht en voldoet aan de specifieke eisen hiervoor.”

Naast de ISO27001:2017 certificering is Flycatcher in het bezit van het kwaliteitskeurmerk voor markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek (ISO 20252:2019). Het keurmerk bevestigt dat de onderzoeksactiviteiten van Flycatcher, inclusief het Flycatcher panel, voldoen aan de ISO-kwaliteitseisen met betrekking tot onder andere vertrouwelijkheid van onderzoek, competenties en opleiding van de medewerkers, transparantie en richtlijnen voor alle aspecten van een onderzoekstraject (van projectplanning en vragenlijsten tot rapportage). Wij zijn tevens gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001:2015.