Zoektocht naar voorkeurslocatie kernkindcentrum aan de Groene Loper Maastricht: hoe draagt onderzoek bij aan deze zoektocht?

In opdracht van projectbureau A2 Maastricht heeft Flycatcher een omgevingsenquête onder huidige en toekomstige omwonenden en ouders/verzorgers uitgevoerd om te achterhalen welke kansen en ideeën zij hebben voor een kernkindcentrum (KKC) aan de Groene Loper. Een zoektocht naar de beste interactie tussen het nieuwe KKC en de omgeving.

Uitdaging
Tussen de twee Maastrichtse wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld, die via de Groene Loper met elkaar worden verbonden, wordt binnen enkele jaren een KKC ontwikkeld. Het is de wens van alle betrokken partijen om de omliggende omgeving nauw te betrekken bij de ontwikkeling van het KKC, een voorziening voor primair onderwijs en kinderopvang in combinatie én in samenwerking met tal van maatschappelijke, jeugd en buurtvoorzieningen.

Aanpak en proces
Het uitvoeren van een onafhankelijke omgevingsenquête is een uitstekende manier om omwonenden en ouders te betrekken bij de toekomst van het gebied en voor het creëren van draagvlak. Om het projectbureau en alle betrokken partijen d.m.v. de enquête te voorzien van betrouwbare informatie waarmee ze verder kunnen, is het proces om te komen tot de juiste onderzoeksvragen een essentiële stap in het gehele traject geweest. Wij vinden het als Flycatcher belangrijk dat kwaliteit voorgaat op snelheid. De vragenlijst is daarom vormgegeven in een aantal stappen: van een eerste brainstormsessie is toegewerkt naar een conceptopzet van de vragenlijst met hoofd en sub onderwerpen, die vervolgens (na gezamenlijke goedkeuring) uitgewerkt is tot een methodologisch verantwoorde vragenlijst waarbij gelet is op vraagvolgorde en -formulering, invulbaarheid (voor elke doelgroep), online weergave en lengte van de vragenlijst.

Ook over de samenstelling van doelgroepen van de enquête is vooraf goed nagedacht en veelvuldig overleg geweest met alle betrokken partijen. De definitieve doelgroep van het onderzoek bestond uit huidige en toekomstige omwonenden en ouders/verzorgers van het nieuw te ontwikkelen KKC De Groene Loper. In de benadering van beide doelgroepen had iedere betrokken partij zijn eigen rol. Per doelgroep is in overleg bepaald welke onderzoeksmethode het meest geschikt was: een online of een schriftelijke vragenlijst. Door uitstekende inspanning van ieder is uiteindelijk een boven verwachting hoge respons behaald van 602 respondenten.

Goede samenwerking leidt tot bruikbare resultaten
Flycatcher heeft de omgevingsenquête uitgevoerd in opdracht van projectbureau A2 Maastricht. Bij het hele proces, dat het projectbureau coördineert, is een verscheidenheid aan partijen betrokken zoals MIK Kinderopvang, Stichting kom Leren, gemeente Maastricht, kwalitatief onderzoeksbureau Dear Hunter en Studio BNL. Door een uitstekende samenwerking van alle partijen is met de omgevingsenquête het doel van Flycatcher behaald: alle partijen zijn voorzien van betrouwbare informatie waar zij op verder kunnen bouwen.

’Een groot compliment voor jullie expertise, geduld en wijze van samenwerking!’
Jos Geurts, Manager gebiedsontwikkeling – Projectbureau A2 Maastricht

Wij zijn trots dat ons onderzoek in dit traject de gewenste bijdrage heeft geleverd. Benieuwd naar wat Flycatcher voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.