Deel je gezondheid, word stamceldonor

Een ruime meerderheid van de bevolking – 80% – staat zeer positief tegenover stamceldonatie, zo blijkt uit recent onderzoek dat wij voor Stichting Matchis hebben uitgevoerd. Toch moet de Stichting Matchis hard werken om elk jaar de benodigde tienduizenden nieuwe donoren te kunnen registreren. Met de nieuwe campagne: Deel je gezondheid, word stamceldonor, blijft Stichting Matchis doorgaan met meer voorlichting en directe donorwerving.

Je deelt alles al, dus waarom ook niet je gezondheid? Jongeren delen tegenwoordig ‘alles’. De nieuwe campagne speelt daarop in: als je zoveel deelt, deel dan ook je gezondheid. Wie stamceldonor wordt, verhoogt de kans op een match tussen een patiënt en donor. Een-op-een is die kans heel klein. Maar als er veel donoren staan ingeschreven, dan neemt de overlevingskans voor een patiënt zeer reëel toe. De nieuwe campagne maakt vooral gebruik van social-mediakanalen, waaronder YouTube, Facebook en Instagram. Ook zijn er vanaf volgende week radiospots te horen op diverse zenders.

Onderzoek Corona en mening over stamceldonatie
Stichting Matchis heeft meerdere onderzoeken uit laten voeren over stamceldonatie. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van Nederland (84%) in grote lijnen weet wat stamceldonatie is. Op het ogenblik beoordeelt 80% van de bevolking stamceldonatie als zeer positief. Dat is 6% meer dan vlak voor de Coronacrisis. Het percentage mensen dat zich zeker wil registreren, ligt rond de 20%. De groep die twijfelt en meer informatie nodig heeft, ligt net iets onder de 50%.

Stichting Matchis
Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Voor deze patiënten (leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen) is een stamceltransplantatie vaak de laatst mogelijke behandeling, die hun leven kan redden. Op het ogenblik staan er in Nederland ruim 325.000 mensen ingeschreven als stamceldonor. Dat is veel meer dan een aantal jaren geleden. Maar nog altijd wordt niet voor elke patiënt een passende donor gevonden.

Kijk voor meer informatie over stamceldonor worden op de website van Matchis.