Flycatcher staat voor kwaliteit: ISO 20252 én ISO 14001 verlengd

Na een audit door Stichting Toetsingsbureau KCC in de eerste helft van 2020 kunnen we met trots delen dat Flycatcher voor de komende 3 jaar wederom het certificaat voor ISO 20252 én ISO 14001 mag dragen. De audit die door alle corona omstandigheden niet op locatie kon plaatsvinden, is deze keer uitgevoerd via Microsoft Teams. Zo was het toch mogelijk elkaar te zien en te spreken en documenten met elkaar te delen. Het resultaat was duidelijk: met glans geslaagd!

Dat Flycatcher kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, is duidelijk. In alle facetten van onze dienstverlening gaat het namelijk om het leveren van kwaliteit en daarmee het overtreffen van verwachtingen. We zijn open en transparant over wat we doen en hoe we dat doen. We conformeren ons aan de ISO- kwaliteitseisen (al sinds 2009!) om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook geborgd wordt in de organisatie bij de medewerkers. Dit wordt ook duidelijk ervaren door onze opdrachtgevers die onze dienstverlening met een 9,0 beoordelen. Daar doen we het tenslotte voor!

ISO 20252:2019
Met de ISO 20252:2019 waarborgt Flycatcher de kwaliteit van haar werkzaamheden met betrekking tot marktonderzoek, inclusief onderzoek onder ons eigen Flycatcher panel. De oude certificering voor Access panels (ISO 26362) is immers onderdeel geworden van de ISO 20252:2019. De vernieuwde ISO biedt de zekerheid dat onze onderzoeken volgens internationaal genormeerde kwaliteitseisen uitgevoerd worden. De certificering helpt Flycatcher om scherp te blijven op het uitvoeren van onderzoeken op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. We zijn continu bezig om processen te optimaliseren en te kijken wat beter kan in onze dienstverlening om aan de eisen en wensen van onze opdrachtgevers te voldoen.

ISO 14001
De ISO 14001 sluit naadloos aan op het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Flycatcher. Wij richten ons bewust op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, waarin we steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoeken. Met de ISO 14001 identificeert, prioriteert en beheerst Flycatcher milieuaspecten op een systematische manier met het doel te verbeteren en onze milieudoelstellingen te realiseren.

ISO 27001
De sinds februari 2018 aan ons toegekende ISO 27001 certificering wordt later dit jaar onderworpen aan een surveillance door Stichting Toetsingsbureau KCC. De beveiliging van informatie en data is voor ons inmiddels dagelijkse kost en top of mind voor alle medewerkers. We zien de surveillance later dit jaar dan ook positief tegemoet!