Capaciteitentest, wat houdt zo’n test in?

Capaciteitentests worden vaak ingezet in sollicitatie- en ontwikkelingstrajecten van medewerkers. Niet voor iedereen is het doel en het nut van zo’n test duidelijk. Wat houdt zo’n test in? Waarom worden dit soort testen zoveel gebruikt door bedrijven? Welke rol speelt Flycatcher bij de ontwikkeling van deze testen?

Een capaciteitentest is een test die bepaalde capaciteiten en het denkvermogen van een sollicitant of medewerker meet. Het gaat dan bijvoorbeeld om numeriek redeneervermogen, abstract redeneervermogen en verbaal redeneervermogen. Onder andere op basis van deze uitslag wordt de kandidaat wel of niet geschikt bevonden voor een bepaalde functie binnen een bedrijf of wordt een passende opleiding of persoonlijke ontwikkeling ingezet.

Hoewel een capaciteitentest meestal een goede indicatie van iemands intelligentie geeft, is het belangrijk te realiseren dat een dergelijke test slechts een beperkt deel van de menselijke vermogens meet. De test zegt bijvoorbeeld niets over creativiteit, doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en andere talenten.

Er zijn verschillende partijen in de markt actief die de capaciteitentesten ontwikkelen en aanbieden. LTP Business Psychologen is als vooraanstaand psychologisch adviesbureau een van de aanbieders in Nederland. Om de aangeboden testen wetenschappelijk te onderbouwen voordat ze klaar zijn om daadwerkelijk ingezet te worden, werkt LTP dikwijls samen met Flycatcher. Met een zogenaamde validatiestudie wordt de nieuw ontwikkelde test uitgezet onder panelleden en achteraf wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de capaciteitentest onderzocht. Ook wordt bijvoorbeeld geanalyseerd in hoeverre er verschillen bestaan tussen opleidingsniveaus. Wanneer vanuit de validatiestudie betrouwbare en valide gegevens naar voren komen, wordt de test in de praktijk aangeboden.