Lancering Soft Control Scan: een samenwerking om trots op te zijn

Het kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam heeft in de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar het gebruik van soft controls in het mkb. Met de inzichten wil het kenniscentrum mkb-bedrijven handvatten bieden voor het toepassen van soft controls bij het verbeteren van hun organisatiecultuur. Voor de ondersteuning op zowel het gebied van onderzoek als IT heeft Hogeschool Rotterdam onafhankelijk onderzoeksbureau Flycatcher als samenwerkingspartner gekozen.

Soft controls zijn in tegenstelling tot regels, procedures en richtlijnen (hard controls) lastig te concretiseren en te meten. Het zijn sturings- en beheersingsmaatregelen die de organisatiecultuur bepalen. Hogeschool Rotterdam heeft in een samenwerkingsverband* een scan ontwikkeld waarmee in kaart gebracht wordt in hoeverre een organisatie ‘in soft control is’ op het gebied van 5 dimensies: vertrouwen, ethisch handelen & integriteit, betrokkenheid, motivatie en zelfsturend handelen. De scan maakt het daarmee mogelijk voor mkb-bedrijven om, naast de traditionele sturing op hard controls zoals omzet, te sturen op de ‘zachte kanten’ die de organisatiecultuur bepalen.

Flycatcher is als onafhankelijke partner betrokken om de Soft Control Scan te faciliteren en hosten en de (individuele) terugkoppeling vorm te geven. Dit heeft Flycatcher mogelijk gemaakt door gebruik van een eigen ontwikkeld vragenlijst- en terugkoppelingssysteem, waarbij mkb-bedrijven zelf een project kunnen vormgeven om de scan binnen hun organisatie uit te zetten. Individuele medewerkers krijgen een automatische terugkoppeling van hun eigen resultaten. De mkb’er kan na afsluiten van een project een realtime groepsrapportage downloaden, die stuurinformatie biedt over welke soft controls te verbeteren om een gewenste organisatiecultuur te bereiken. In alle rapportages worden adviesteksten getoond op basis van de resultaten met daarin een link naar de door Hogeschool Rotterdam ontwikkelde Soft Control Toolkit met concrete handvatten.

Zo helpt Flycatcher het kenniscentrum Business Innovation verder door vragen!

Voor meer informatie over de Soft Control Scan en de Toolkit, ga naar www.hr.nl/softcontrols.


* De Soft Control Scan is ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam, Financials voor Financials en MKB-Rotterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door Regie-orgaan SIA.