NPSO-bijeenkomst over meetfouten op 3 oktober a.s.

Survey-onderzoek kom je overal tegen: bij de overheid, in wetenschappelijk onderzoek en in het bedrijfsleven. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van surveys staat of valt met de manier waarop het wordt uitgevoerd. Wij dragen graag een steentje bij aan kwaliteitsbevordering en steunen daarom het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (de NPSO). Dit is een Nederlands-Vlaams platform dat zich sterk maakt voor kennisdeling over en ontwikkeling van goed survey-onderzoek.

Op 3 oktober 2019 is er een themabijeenkomst over meetfouten en (on)zekerheden in statistisch en surveyonderzoek. Er zijn tal van interessante presentaties en ook is er genoeg ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats bij onze collega’s van CentERdata in Tilburg.

NPSO-leden kunnen zich gratis aanmelden voor deze bijeenkomst. Nog geen lid, meld je dan eerst aan op de website van NPSO.

Misschien tot ziens op 3 oktober!