Lezingendag NPSO over meetfouten en (on)zekerheden in onderzoek

Survey-onderzoek kom je overal tegen: bij de overheid, in wetenschappelijk onderzoek en in het bedrijfsleven. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van surveys staat of valt met de manier waarop het wordt uitgevoerd.

Wij dragen graag een steentje bij aan kwaliteitsbevordering en steunen daarom het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (de NPSO). Dit is een Nederlands-Vlaams platform dat zich sterk maakt voor kennisdeling over en ontwikkeling van goed survey-onderzoek.

Op de drukbezochte NPSO-lezingendag was de centrale vraag wat kun je doen om meetfouten te voorkomen, corrigeren of compenseren in statistisch en surveyonderzoek. De presentaties zijn te downloaden op de website van het NPSO.