Veel meer dan alleen data verzamelen

‘Onderzoek moet aantoonbaar bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen’, dat is ons uitgangspunt. Al 15 jaar werken wij nauw samen met de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) om alle zorginstellingen in Nederland, maar ook internationaal (in Engeland, Oostenrijk, Turkije en Zwitserland) hierbij te ondersteunen.

Door jaarlijks veelvoorkomende zorgproblemen te meten middels een online vragenlijst, helpt de LPZ-meting zorginstellingen om inzicht te krijgen in het voorkomen van deze zorgproblemen. Een overzichtelijk dashboard met meer dan 450 indicatoren geeft iedere zorginstelling de informatie die zij nodig hebben, op totaalniveau voor de gehele instelling, maar ook voor specifieke locaties en afdelingen. Met deze resultaten gaan zorginstellingen organisatiebreed of op teamniveau aan de slag met actieplannen om de kwaliteit van zorg voor hun cliënten te verbeteren.

Hoe zorginstellingen de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de LPZ-meting aanpakken, stond centraal in de workshop ‘LPZ – Veel meer dan alleen data verzamelen’ die op donderdag 12 september 2019 heeft plaatsgevonden. Flycatcher heeft aan de deelnemers toegelicht hoe het elektronisch cliënt dossier (ECD) gebruikt kan worden in de LPZ-meting. De aanwezige LPZ-coördinatoren en zorgmedewerkers hadden daarnaast veel interesse in alle tips en tricks die gedeeld werden door LPZ en elkaar.

Alle aanwezigen waren het met elkaar eens dat de LPZ-meting in grote mate ondersteunt bij het prioriteren van verbeterplannen en daardoor bij ons uitgangspunt: het nemen van juiste beslissingen.

Voor meer informatie over de LPZ, ga naar https://nl.lpz-um.eu/.