Eindelijk: een heldere standaard verwerkersovereenkomst voor alle gemeenten

Elke Nederlandse gemeente maakt met zo’n 50 verschillende partijen afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. Dit is vaak een ingewikkeld en moeizaam proces. Om dit te vereenvoudigen is een heldere, korte en overzichtelijke standaardovereenkomst ontwikkeld. Flycatcher is trots dat ze heeft mogen bijgedragen aan de totstandkoming hiervan.

Gemeenten zijn op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk verplicht een verwerkersovereenkomst (VWO) af te sluiten met alle opdrachtnemers die namens hen persoonsgegevens verwerken. In een VWO staan afspraken over het verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten als opdrachtgever en hun opdrachtnemers (ICT-leveranciers of partijen die diensten leveren zoals ons onderzoeksbureau). Er zijn echter veel verschillende VWO’s in omloop, meestal veel te uitgebreid en veel te ingewikkeld.

Daar moest natuurlijk verandering in komen. In 2018 hebben gemeenten en leveranciers onder regie van VNG Realisatie (VNG-R) overeenstemming bereikt over een standaard verwerkersovereenkomst. Uitgangspunten waren:

  • een korte overeenkomst, waarbij alles wat al is geregeld in de AVG, het Burgerlijk Wetboek en de hoofdovereenkomst niet wordt herhaald en
  • een toegankelijk document voor de doelgroepen (inkopers, informatiebeveiligers privacyfunctionarissen en informatiebeveiligers).
Na een zorgvuldig proces is het geluk: de standaard VWO telt slechts 8 artikelen en regelt op een uniforme wijze de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens. Het bevat slechts die zaken die op grond van de AVG moeten worden geregeld en die niet al op een andere wijze zijn geregeld zoals bijvoorbeeld in de wet of in de hoofdovereenkomst. Een verademing!
Flycatcher is er trots op om als lid van de beheergroep hieraan bijgedragen te mogen hebben.

Door te werken met een standaard VWO wordt veel kostbare tijd en energie bespaard. De standaard wordt m.i.v. 1 januari 2020 verplicht voor alle gemeenten. Sinds kort is er ook een Engelse versie beschikbaar zodat deze ook voor internationale verwerkers toepasbaar is.

Lees hier meer:
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-standaard-verwerkersovereenkomst-gemeenten