Flycatcher en INK maken organisaties sterker

Geïnspireerde medewerkers zijn belangrijk: zonder hen immers geen goede dienstverlening of producten, laat staan innovaties. Vanuit deze visie ontwikkelden onderzoeksbureau Flycatcher en stichting INK een nieuw praktisch onderzoeksinstrument naar werkbeleving. Met benchmark, dashboard en heldere rapportages.

Het onderzoek is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en bewezen modellen en wordt uitgevoerd door Flycatcher als onafhankelijk onderzoeksbureau. Het INK is van oordeel dat de onderzoeksopzet uitstekend past in een aanpak van organisatieontwikkeling op basis van het INK-managementmodel.
De aspecten waar aandacht aan wordt geschonken, de samenhang die zichtbaar wordt gemaakt en het PDCA-denken borgen dat.

Het model is opgebouwd uit energiebronnen, stressoren en uitkomstmaten en bevat de belangrijkste onderdelen die samenhangen met de werkbeleving en de impact die zij hebben op tevredenheid en bevlogenheid. Onderdelen als werkdruk, communicatie, leiderschap, uitdaging en autonomie worden gemeten in het instrument. Het model is eenvoudig uit te breiden met aanvullende modules, zoals arbeidsvoorwaarden, ongewenst gedrag, emotionele belasting, productiviteit, verzuim of duurzame inzetbaarheid (WAI).

Rapportage vindt plaats in heldere formats die bruikbaar zijn voor de verdere communicatie binnen een organisatie. In de rapportage worden concrete handvatten voor verbetering aangereikt. Een innovatief online interactief dashboard maakt de onderzoeksresultaten direct toegankelijk ten behoeve van de dagelijkse sturing in de organisatie. Terugkoppeling van resultaten kan op afdelings-, unit- of teamniveau. Het is zelfs mogelijk om op individueel niveau resultaten terug te koppelen waardoor een medewerker zichzelf kan vergelijken met de rest van de organisatie. Hiermee worden medewerkers getriggerd om aan de slag te gaan door kritisch naar hun eigen situatie te kijken.

Over INK en Flycatcher
Het INK inspireert profit en non-profit organisaties dus om te excelleren met behulp van het INK/EFQM gedachtegoed en het INK-managementmodel. Flycatcher helpt organisaties met informatie en slimme oplossingen waar ze verder mee kunnen en beter van worden.

Vanuit de gedeelde ambitie om organisaties vooruit te helpen en sterker te maken, is onderzoeksbureau Flycatcher al jaren Kennispartner van het INK. Kennispartners werken mee aan de verdieping van het INK-gedachtegoed en ontwikkelen specifieke producten en diensten.

Meer informatie
Meer informatie over de samenwerking en het onderzoek is te vinden op de website van het INK. Ook kunt u contact opnemen met Flycatcher via de contact pagina of met mr. Ruud Stassen van INK via ink@ink.nl of 088-1266888.