Werkbelevingsonderzoek Hogeschool Rotterdam gegund aan Flycatcher

Na een Europese openbare aanbesteding heeft Hogeschool Rotterdam de opdracht voor het uitvoeren van het werkbelevingsonderzoek onder al haar medewerkers opnieuw gegund aan onderzoeksbureau Flycatcher.

Na een Europese openbare aanbesteding heeft Hogeschool Rotterdam de opdracht voor het uitvoeren van het werkbelevingsonderzoek onder al haar medewerkers opnieuw gegund aan onderzoeksbureau Flycatcher. Flycatcher heeft ook in de periode 2016-2018 jaarlijks het grootschalige onderzoek uitgevoerd en is uit de aanbesteding voor de komende vijf jaar wederom als beste beoordeeld waarbij gelet is op kwaliteit, flexibiliteit en kosten.

Over Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs en kenmerkt zich door een sterke focus op de kwaliteit van de opleidingen en een sterke regionale gerichtheid. Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot beste hogeschool van de Randstad. Aan de hogeschool studeren 35.000 studenten en er werken ruim 4.000 medewerkers.

Werkbeleving wordt gezien als een belangrijke parameter in de beoordeling of Hogeschool Rotterdam op koers ligt met de realisatie van haar strategische doelen en zegt iets over de ontwikkeling in de tevredenheid van de medewerkers. Naar aanleiding van het onderzoek worden verbeterpunten en verbeteracties benoemd die opgenomen worden in jaarplannen. In herhaalde metingen worden de effecten van de verbeteracties gemeten. Het WBO levert een substantiƫle bijdrage aan transparantie, verbetercultuur en kwaliteitscultuur.

Kijk hier om meer te lezen over ons werkbelevingsonderzoek of neem vrijblijvend contact met ons op!