Uw informatie is bij ons in goede handen

Wat vliegt de tijd! Na een jaar van voorbereiding, kregen wij in februari 2018 officieel het ISO 27001 keurmerk voor informatiebeveiliging in handen. Deze internationaal erkende ISO-norm maakt onderdeel uit van ons kwaliteitssysteem.

Kwaliteit is een van de belangrijke kernwaarden van Flycatcher. Alleen door kwaliteit te leveren, kunnen wij blijven voortbestaan en steeds beter worden. Kwaliteit is voor ons geen loze term, voor ons betekent kwaliteit het overtreffen van de verwachtingen van iedereen met en voor wie we werken.

Onze opdrachtgevers verwachten dat wij hen juiste en betrouwbare informatie leveren (onderzoeksresultaten, dashboards) op basis waarvan ze beslissingen kunnen nemen. Ze gaan er ook van uit dat hun gegevens bij ons in veilige handen zijn en niet in handen van onbevoegden kunnen komen.

Deelnemers aan onderzoek verwachten dat ze door ons serieus genomen worden en dat hun bijdrage er iets toe doet. Verder willen ze met respect behandeld worden en er zeker van zijn dat hun privacy gewaarborgd is en hun gegevens niet voor andere doeleinden (bijv. marketing of verkoop) worden gebruikt.

Een externe auditor heeft recent ons kantoor bezocht voor de toetsing voor ISO 27001. We zijn superblij met zijn lovende woorden: “Flycatcher mag trots zijn hoe zij met haar beveiliging omgaat”. Het zijn niet alleen geschreven woorden, maar het wordt ook echt door alle mensen gedragen en begrepen. Dit hebben we altijd gedaan en dit blijven we doen: uw informatie is bij ons in veilige handen.