Vanaf 8 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor de ESF subsidie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een fonds dat opgericht is om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. De EU en de Nederlandse overheid willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen en duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderen. Hiervoor stelt het fonds subsidies beschikbaar. Ook het werkbelevingsonderzoek van Flycatcher valt onder de ESF subsidie.

Heeft u een project om medewerkers langer productief aan het werk te houden? Of wilt u leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de projectkosten, tot maximaal € 25.000,-. Bij een project van € 25.000,- wordt dus € 12.500,- betaald vanuit de ESF subsidie en betaalt u als organisatie de andere helft. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Tijdvak: 8 april 2019 t/m 12 april 2019.
Voor het jaar 2019 is er slechts één aanvraagtijdvak gepubliceerd. Van 8 april t/m 12 april is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Klik hier voor meer informatie over ESF subsidie. Of hier voor informatie over het werkbelevingsonderzoek van Flycatcher.