Onaardig zijn is nergens voor nodig! Wij steunen de campagne van SIRE uit de grond van ons hart: #DOESLIEF

#DOESLIEF is een initiatief van SIRE. SIRE wil met haar campagnes mensen wakker schudden, aan het denken zetten en het debat aanjagen. Met haar campagnes streeft SIRE er naar de maatschappij een beetje mooier te maken. Alle SIRE campagnes komen tot stand middels de belangeloze medewerking van de communicatiebranche. Voor deze campagne hebben wij geheel belangeloos onderzoek uitgevoerd onder ons Flycatcher panel.

De campagne #DOESLIEF confronteert Nederland met groot en klein onaardig gedrag. Bumperkleven, het negeren van een caissière in de supermarkt, treiteren van OV-medewerkers, elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, voordringen in de trein, geluidsoverlast, burenruzies, schelden en haatberichten op sociale media.

146.571 scheldtweets met het woord ‘kanker’ erin in 2018;
10% afname in 10 jaar tijd t.a.v. elkaar voor laten gaan in het verkeer;
72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger;
3.618 meldingen van burenruzies in Rotterdam in 2018.

Onaardig gedrag
“We zijn steeds minder aardig voor elkaar. Kijk om je heen, het gebeurt elke dag. Vaak hebben mensen hun onaardige gedrag niet eens door”, volgens Lucy van der Helm, directeur van SIRE. 74% van de Nederlanders vindt het dan ook nodig dat er een landelijke campagne komt om mensen met onaardig gedrag te confronteren. Van der Helm: “Met de #DOESLIEF campagne hopen we dat mensen zich realiseren dat onaardig gedrag nergens voor nodig en kwetsend voor de ander is. Met het ontwapenende ‘DOESLIEF’ spoort SIRE Nederland aan om elkaar met één woord aan te spreken op onaardig gedrag. Daarmee willen we Nederland een beetje mooier en liever maken.”

Morele superioriteit
Paul van Lange (Hoogleraar Psychologie, VU Amsterdam) onderschrijft het belang van de campagne. “Eén van de grootste irritaties in Nederland komt voort uit overlast die anderen veroorzaken. Mensen willen graag meer vriendelijkheid; 87% van de Nederlanders geeft aan dat we wel wat aardiger kunnen zijn voor elkaar. Velen willen zich daar best voor inzetten als anderen dat ook doen. Maar daar ligt de eerste hindernis: morele superioriteit. Vergeleken met ons zelf, vinden we dat anderen zich gemiddeld genomen veel onaardiger en minder sociaal gedragen.'

Onaardig gedrag is nergens voor nodig, Flycatcher steunt de campagne van harte! Doe ook mee: #DOESLIEF