"Erkende kwaliteitsindicatoren van groot belang voor goede gezondheidszorg"

Gistermiddag werd tijdens het farewell symposium “From Care Problems to Quality of Care” van Dr. Ruud Halfens meermaals bevestigd dat erkende kwaliteitsindicatoren van groot belang zijn voor het verbeteren van onze gezondheidszorg.
Ruud Halfens is de oprichter van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ), de jaarlijks terugkerende prevalentiemeting van zorgproblemen zoals decubitus, ondervoeding, incontinentie en vallen. De LPZ is een betrouwbaar meetinstrument met erkende kwaliteitsindicatoren om zorgproblemen vroegtijdig op te sporen en terug te dringen. De grote waarde ervan wordt internationaal erkend, het instrument wordt niet alleen in Nederland maar ook in Zwitserland, Engeland, Oostenrijk en Turkije ingezet. Flycatcher is sinds 2004 betrokken bij de LPZ meting en draagt zorg voor de continue doorontwikkeling, internationale dataverzameling en meertalige dashboards.

In de LPZ meting van november 2017 is een pilot uitgevoerd waarbij de eerste veiligheidsindicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn gemeten. De ontwikkeling van deze kwaliteitsindicatoren wordt door beroepsverenigingen Verenso en V&VN in opdracht van het Zorginstituut Nederland gecoördineerd. Deze samenwerking wordt voorgezet waarbij in de toekomst meer kwaliteitsindicatoren onderdeel gaan uitmaken van de jaarlijkse LPZ meting, zodat deelnemende instellingen altijd de nieuwste indicatoren kunnen meten.