Eind juni start tijdvak voor duurzame inzetbaarheidsprojecten

Vanaf 25 juni kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor de ESF subsidie. Het werkbelevingsonderzoek van Flycatcher komt ook in aanmerking voor deze subsidie.

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Werkgevers kunnen daarom ESF subsidie ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers.

Vanaf 25 juni kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor deze subsidie. Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Het werkbelevingsonderzoek van Flycatcher valt hier onder en komt dus ook in aanmerking voor de ESF-subsidie.

Subsidievoorwaarden

  • uw organisatie heeft tenminste 2 werknemers in dienst
  • de looptijd van het project mag niet langer dan 12 maanden zijn
  • werknemers moeten actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project

Subsidiebedrag
De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Aanvraagtijdvak
In 2018 zijn er twee aanvraagtijdvakken. Het eerste aanvraagtijdvak wordt opengesteld van 25 juni 09:00 uur t/m 29 juni 17:00 uur.