Werkbelevingsonderzoek Hogeschool Rotterdam gegund aan onderzoeksbureau Flycatcher uit Maastricht

Hogeschool Rotterdam heeft onderzoeksbureau Flycatcher de opdracht gegund voor een grootschalig werkbelevingsonderzoek onder al haar medewerkers. In de aanbestedingsprocedure zijn 3 landelijke onderzoeksbureaus meegenomen en op basis van kwaliteit, flexibiliteit en kosten heeft de hogeschool gekozen voor Flycatcher. Het contract betreft 3 metingen in de periode 2016-2018.

Over Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs en kenmerkt zich door een sterke focus op de kwaliteit van de bacheloropleidingen en een sterke regionale gerichtheid. Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot beste hogeschool van de Randstad. Aan de hogeschool studeren 35.000 studenten en er werken 3.000 medewerkers.

Werkbeleving wordt gezien als een belangrijke parameter in de beoordeling of Hogeschool Rotterdam op koers ligt met de realisatie van haar strategische doelen en zegt iets over de ontwikkeling in de tevredenheid van de medewerkers. Naar aanleiding van een medewerkersonderzoek worden

verbeterpunten en verbeteracties benoemd die opgenomen worden in jaarplannen. In een volgend medewerkersonderzoek worden de effecten van de verbeteracties gemeten. Het MO levert een substantiƫle bijdrage aan transparantie, verbetercultuur en kwaliteitscultuur.

Over onderzoeksbureau Flycatcher
Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht. Inmiddels is Flycatcher uitgegroeid tot een middelgroot onderzoeksbureau met een enthousiast team van academisch geschoolde onderzoekers en innovatieve IT-specialisten. Het uitgangspunt is dat onderzoek aantoonbaar moet bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen op basis van betrouwbare, compacte en beleidsrelevante informatie. In onze visie zijn kennis en inzicht onmiskenbare succesfactoren voor alle organisaties, zowel profit als non-profit.