Informatiebeveiliging bij Flycatcher goed geregeld!

Eerlijk is eerlijk: het behalen van een certificaat is geen doel op zich maar het begin van verbetering, zeker als het gaat om de ISO 27001. Deze norm stelt niet alleen eisen aan de inrichting van processen en procedures rondom informatiebeveiliging, maar ook aan de naleving, toetsing en permanente verbetering ervan.

Ons privacybeleid is geen vergeten stapeltje papier in een bureaula. Bij iedere keuze die we maken of stap die we zetten, nemen we maatregelen om privacy zo goed mogelijk te beschermen. We blijven bij Flycatcher dan ook continu werken aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Ook nu we allemaal vanuit huis werken als gevolg van COVID-19, is het van groot belang om al onze informatie, gegevens en data te beschermen.

In 2018 behaalde Flycatcher na een uitgebreide audit, de ISO 27001-certificering. Jaarlijks wordt een Surveillanceaudit uitgevoerd waarin wordt gecontroleerd of de in de ISO 27001-norm gestelde eisen aan informatiebeveiliging nog steeds nageleefd worden, een vereiste om het ISO 27001 certificaat te behouden. In een online sessie hebben de auditors van KCC gesprekken gevoerd met het management en medewerkers van Flycatcher, documentatie bestudeerd en naar de praktische uitvoering gekeken. De eindconclusie van de audit is dat Flycatcher wederom met succes de Surveillanceaudit heeft afgerond. Hiermee laten we nogmaals zien dat al onze opdrachtgevers er zeker van kunnen zijn dat Flycatcher volgens de hoogste kwaliteitsnormen werkt en dat aan alle internationale eisen voor onze diensten en producten wordt voldaan.

Het was en is hard werken, maar de certificering en het naleven ervan zijn de moeite waard.
Samen komen we veilig verder door vragen.