Coronadashboard Waarstaatjegemeente

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor alle gemeenten in Nederland, bijv. op het gebied van economie, financiƫn, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein.

Gemeenten staan voor enorme uitdagingen, ze ontvangen nu veel vragen omdat zij o.a. het loket voor inwoners, ondernemers en bedrijven in nood zijn. De VNG heeft daarom de verwachte gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten in kaart gebracht door middel van het coronadashboard.

Naast het coronadashboard is het ook mogelijk om in kaart te brengen hoe inwoners en ondernemers denken over de dienstverlening van de gemeente door middel van de burgerpeiling en ondernemerspeiling. In de peilingen kunnen desgewenst extra vragen toegevoegd worden over de huidige corona-crisis en hoe de gemeente hiermee omgaat. De informatie uit de burger- en/of ondernemerspeiling in combinatie met het coronadashboard biedt gemeenten handvaten om hun dienstverlening, ook juist nu, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners en ondernemers.

Neem contact met ons op als u wilt weten welke mogelijkheden wij bieden voor uw gemeente.