COVID-19 update: wij zijn aan het werk!

De ontwikkelingen omtrent het Coronavirus (COVID-19) volgen elkaar in rap tempo op en ook wij hebben daarom de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om ons Flycatcher team en onze klanten te beschermen.

Wij volgen nauwgezet de richtlijnen van overheidswege en daarom werken onze medewerkers de komende tijd vanuit huis. Flycatcher en alle medewerkers zijn bereikbaar per telefoon, mail of indien gewenst via videocalls. Alle afspraken worden op digitale wijze gevoerd of zijn verzet. Alleen in uiterste nood zullen wij nog fysieke afspraken met opdrachtgevers maken. Ons kantoor is geopend van 8:30 t/m 17:00 uur via het algemeen nummer (043 326 2992). Wij stellen alles in het werk om onze werkzaamheden conform planning uit te voeren en/of op te starten. In enkele gevallen zullen wij onze dienstverlening moeten aanpassen. Dat doen wij uiteraard in nauw overleg met betrokkenen.

Wij willen onze opdrachtgevers veel succes toewensen met het nemen van de juiste beslissingen in deze onzekere tijd. Dat geldt voor onze relaties bij de ministeries, provincies en gemeenten, voor zorginstellingen en GGD’s, voor non-profit organisaties zoals branche-organisaties en vakbonden en voor alle profit organisaties waar we onderzoek voor doen. Deze uitzonderlijke crisis komen wij samen weer te boven.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met ons. We staan voor u en uw onderzoeken klaar. Samen komen we verder door vragen!

Namens directie en medewerkers van Flycatcher.