Skip to content. | Skip to navigation
Menu

Werkbeleving in Nederland 2013

Werkend Nederland gaat met plezier naar het werk, ondanks toegenomen werkdruk

Met de vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd is het belangrijk dat medewerkers langer in goede gezondheid en met plezier hun werk kunnen uitvoeren. Maar komt dit niet onder druk te staan door de economische crisis waar veel bedrijven onder te lijden hebben? In veel organisaties moeten medewerkers immers met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. In andere organisaties treedt wellicht juist verveling op doordat er te weinig te doen is.

Onderzoeksbureau Flycatcher onderzoekt jaarlijks de werkbeleving in Nederland. Het meest recente landelijke onderzoek is uitgevoerd in oktober 2013.

Belangrijkste uitkomsten 2013:

  • De werkdruk is in 2013 licht toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor.
  • De werkdruk blijkt, net als in 2012, het hoogst in het onderwijs. In deze sector is de werkdruk, in tegenstelling tot in de meeste andere sectoren, echter niet verder toegenomen ten opzichte van 2012.
  • Ondanks de stijging van de werkdruk, blijken medewerkers nog steeds even tevreden te zijn met hun baan als het jaar ervoor: gemiddeld geven ze het werken bij hun organisatie een 7,2. De ervaren werkdruk blijkt de tevredenheid niet of nauwelijks te beïnvloeden. Waar hangt de tevredenheid dan wel van af? Uit het onderzoek blijkt dat goed leiderschap, een goede interne communicatie en goede ontwikkelmogelijkheden (denk aan opleiding en cursussen) de belangrijkste voorwaarden voor tevreden werknemers zijn. Deze onderwerpen hebben meer invloed dan bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en werkdruk.
  • Het plezier dat mensen in hun werk ervaren, is gemiddeld gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Uitdaging of afwisseling in het werk blijkt de belangrijkste voorwaarde voor plezier in het werk. De collega’s komen op de tweede plek. Werkdruk heeft weinig tot geen invloed op het ervaren plezier.

Betrokken medewerkers voelen zich medeverantwoordelijk voor de resultaten en reputatie van de organisatie. Goede interne communicatie blijkt niet alleen van belang voor tevreden medewerkers, het is ook de belangrijkste voorwaarde voor betrokken medewerkers, die altijd net dat beetje extra voor de organisatie doen. Het onderzoek toont verder aan dat een gebrek aan goede interne communicatie cynisch gedrag in de hand werkt: medewerkers laten binnen en/of buiten de organisatie merken dat ze liever ergens anders zouden werken, zeggen dat ze het management incompetent vinden of houden nieuwe ideeën voor zich omdat ze verwachten dat hier toch niets mee gedaan wordt.

Onderzoeksinstrument

De werkbeleving is gemeten aan de hand van een zelf ontwikkeld en gevalideerd meetinstrument. Hierin komen diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld samenwerking, uitdaging in het werk, ontwikkelmogelijkheden, communicatie, leiderschap en werkdruk aan de orde. Aspecten die allemaal invloed hebben op werkbeleving van medewerkers. Het instrument heeft een wetenschappelijk fundament en geeft concrete inzichten in verbeterpunten. Het wordt veelvuldig toegepast door middelgrote en grote organisaties. Voor een groot aantal sectoren zijn actuele landelijke benchmarkgegevens beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het meten van werkbeleving, ons instrument of onze aanpak, klik dan hier of neem contact met ons op!

 

 
 

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies om:
  • uw gebruikerservaring en de werking van de website te testen en te verbeteren
  • integratie met social media mogelijk te maken
Deze cookies zijn anoniem.

U krijgt deze melding te zien, omdat wij u volgens de nieuwe Telecomwet vooraf toestemming moeten vragen voor het gebruik van cookies. Wij begrijpen dat dit hinderlijk is. Klik hieronder eenmalig op 'Cookies toestaan' om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website: Cookies toestaan