Skip to content. | Skip to navigation
Menu

Economische criminaliteit in kaart gebracht

Economische criminaliteit in kaart gebracht

Éen op de drie misdrijven van economische criminaliteit wordt ‘per toeval’ ontdekt. Dit kan anders vindt accountants- en adviesfirma PricewaterhouseCoopers (PwC). Sinds 2001 laat PwC tweejaarlijks een onderzoek uitvoeren naar economische criminaliteit en de oorzaken en gevolgen hiervan: de ‘Economic Crime Survey’. Dit onderzoek geeft organisaties een extra handvat om alert en bewust te zijn van de ontwikkelingen rondom deze bijzondere vorm van criminaliteit.

Economische criminaliteitPwC heeft in samenwerking met de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam de vragenlijst opgesteld. Onderzoeksbureau Flycatcher heeft de volledige uitvoering van het onderzoek verzorgd. Bijna 900 personen, die zich in hun dagelijkse werkzaamheden bezighouden met de aanpak, het voorkomen en/of in kaart brengen van economische criminaliteit, hebben de vragen beantwoord over de vormen van criminaliteit waar hun organisatie de laatste 24 maanden mee is geconfronteerd of waarvan men een vermoeden heeft.

Resultaten
Maar liefst 73% procent van de ondervraagde organisaties heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met economische criminaliteit. Diefstal van geld en goederen of fraude (65%) zijn de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Cybercrime wordt door een kwart van de respondenten genoemd. In de toekomst verwachten de respondenten echter significant meer schade door cybercriminaliteit, dan de daadwerkelijk opgelopen schade gedurende de afgelopen twee jaar.

Uit de Crime Survey komt ook een duidelijk daderprofiel naar voren. De daders zijn veelal jonge mannen (67% is jonger dan 40) die nog niet lang bij het bedrijf werkzaam zijn. Twee derde van de daders heeft een positie onder het middenmanagement. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waar de dader langer dan vijf jaar in dienst was en een positie had in het middenmanagement of hoger.

Het in kaart brengen van de achtergrond, omvang en schade van economische criminaliteit is belangrijk. Een onderzoek helpt inzicht te verschaffen in te oorzaken van dergelijk crimineel gedrag en de mogelijke gevolgen hiervan.

André Mikkers, partner bij PwC, is tevreden over het onderzoek. 'Door op grote schaal specifieke werknemers te ondervragen die bezig zijn met het onderwerp 'veiligheid' in brede zin binnen hun organisatie, is het ons gelukt een zeer betrouwbaar beeld te schetsen van de aard, omvang en schade van economische criminaliteit bij bedrijven. We hebben het 'dark number' (de niet geregistreerde criminaliteit) meer zichtbaar gemaakt.'

Het complete rapport kunt u hier downloaden.

 
 

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies om:
  • uw gebruikerservaring en de werking van de website te testen en te verbeteren
  • integratie met social media mogelijk te maken
Deze cookies zijn anoniem.

U krijgt deze melding te zien, omdat wij u volgens de nieuwe Telecomwet vooraf toestemming moeten vragen voor het gebruik van cookies. Wij begrijpen dat dit hinderlijk is. Klik hieronder eenmalig op 'Cookies toestaan' om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website: Cookies toestaan