Skip to content. | Skip to navigation
Menu

Cultuurverschillen staan integratie vluchtelingen in de weg

Cultuurverschillen staan integratie vluchtelingen in de weg

Al bijna een jaar is duidelijk zichtbaar hoe collectief geworsteld wordt met het vluchtelingenvraagstuk, zowel op Europees als op nationaal en regionaal niveau. Nederlandse provincies en gemeenten proberen zo goed mogelijk invulling te geven aan afspraken op Europees niveau en regeringsbeleid op nationaal niveau om de opvang van vluchtelingen in goede banen te leiden. Een jaar na de grote toename in vluchtelingen onderzocht onderzoeksbureau Flycatcher hoe de Nederlandse bevolking aan kijkt tegen de opvang van vluchtelingen.

Drie kwart (72%) van de Nederlanders is overtuigd dat oorlogsvluchtelingen opgevangen moeten worden. Opvallend is dat slechts 29% denkt dat de meeste vluchtelingen die momenteel naar Europa reizen daadwerkelijk oorlogsvluchteling is. Voor economische vluchtelingen is geen plaats, vindt twee derde van de Nederlanders. 

Cultuurverschillen
Het representatieve onderzoek onder bijna 2000 Nederlanders toont aan dat 45% denkt dat vluchtelingen kunnen integreren in de Nederlandse samenleving, maar dat er altijd cultuurverschillen zullen blijven bestaan. Bijna een vijfde (19%) acht die cultuurverschillen dusdanig groot dat integratie niet echt mogelijk zal zijn. Bijna een kwart (23%) geeft zelfs aan dat zij de cultuurverschillen, normen en waarden van vluchtelingen als een bedreiging voor de Nederlandse cultuur, normen en waarden zien. Daarnaast ziet 75% vluchtelingen het liefst meteen vertrekken als het thuisland weer veilig is. 

Angst
Uit het onderzoek blijkt verder dat 82% bang is dat Islamitische Staat (IS) de vluchtelingenstroom aangrijpt om terroristen mee naar Europa te sturen. Ruim de helft (56%) van de Nederlanders is bang dat de criminaliteit in ons land zal toenemen of dat Nederland doelwit wordt van terroristische aanslagen door de komst van vluchtelingen. De groep die een aanslag in Europa vreest, is met 62% nog groter. Gemiddeld is 41% bang voor aanslagen in zijn of haar provincie. Die angst is het grootst onder inwoners van provincie Zuid-Holland (48%) en het minst groot onder inwoners van de provincie Flevoland (28%). Overigens zijn dit eveneens de provincies waar de meeste (Zuid-Holland) en de minste (Flevoland) vluchtelingen gehuisvest zijn.

Aanslagen
In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de meest recente terroristische aanslagen in Nice en Brussel. Bij 63% van de Nederlanders hebben deze gebeurtenissen geen invloed gehad op de mening over vluchtelingenopvang. Ruim een derde (36%) geeft aan dat zijn of haar mening over de opvang van vluchtelingen door de aanslagen in negatieve zin is veranderd. Deze laatste groep blijkt vaker meer angst te hebben dat IS terroristen mee naar Europa stuurt tussen de vluchtelingen en voor aanslagen in Europa of Nederland.

 
 

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies om:
  • uw gebruikerservaring en de werking van de website te testen en te verbeteren
  • integratie met social media mogelijk te maken
Deze cookies zijn anoniem.

U krijgt deze melding te zien, omdat wij u volgens de nieuwe Telecomwet vooraf toestemming moeten vragen voor het gebruik van cookies. Wij begrijpen dat dit hinderlijk is. Klik hieronder eenmalig op 'Cookies toestaan' om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website: Cookies toestaan